“Left at Ka‘ea
Are the bones of the traveler
My body lies sleepless
My eyes strain into the distance;
Straining to see through the ‘wood’ before my eyes
Like a chilling fog is my bitter grief
Making me cringe with woe
There is wailing, moaning for her
The grief that overcomes me makes me weep.”
“Waiho i Ka‘ea
Ka iwi o kamahele
Moe hi‘a ke kino
Hala‘o‘a me he la‘au la i ku‘u maka;
Hala‘o‘a me he la‘au la i ku‘u maka
Me he ka ‘ohu hui la ka walania
Ka ‘eke‘eke o ke kanaka i ke aloha
Ka ma‘alahia ka ‘uhuhua ‘ia ia;
Ke ku‘ina ke aloha wali maoli au e.”


–From John Papa I`i’s Fragments of Hawaiian History